การเข้าใช้งานการเรียนออนไลน์ 

- คลิกเลือกชั้นปีที่นักเรียน - นักศึกษา กำลังศึกษาอยุ่

  

ระดับปวส.1 ระดับปวส.2 

 

การใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ต่างๆ

 - 00. คู่มือการเข้าใช้งานกลุ่มวิชาต่างๆ ด้วย Facebook

 - 01. การดาวน์โหลดคลิปวีดีโอจาก Youtube ผ่าน Web Browser

 - 02. การนำข้อมูลเข้าสู่ Google Drive  >> ลิงค์ Google Drive

 - 03. การทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form แบบเลือกตอบ >> ลิงค์ Google Form

 - 04. การสร้างสื่อการสอนบนกลุ่มวิชาต่างๆร่วมกับ Google Drive และ Google Form

......................................................................................................................................................................................

 ความรู้การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ทั่วไป

- การสร้างฟอร์ม Upload เพื่อให้นักเรียนส่งการบ้านออนไลน์  (อันนี้เหมาะสำหรับครูที่ต้องการให้นักเรียงแนบไฟล์งานส่งมาให้เรา)

- การสร้างเว็บไซต์สำหรับทำสื่อการสอนออนไลน์ ด้วย Google Site

- การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form    >>เข้า Google Form  (การเข้าใช้ Google Form ต้องมี Gmail ด้วย)

 - วิธีการสร้าง QR Code เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

 - การตัดต่อวีดีโอด้วย App Kine Master (android)

 - การสร้าง Powerpoint Online ด้วย Google Silde ตอนที่ 1 , ตอนที่ 2 >>>เข้า Google Slide (การเข้าใช้ Google Slide ต้องมี Gmail ด้วย)

 - สร้าง Powerpoint Online ด้วย Web show.zoho.com